store banner

Deja Muck

Average Ratings

Deja Muck je doktorica znanosti in redna profesorica na Naravoslovnotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje. Rojena je bila leta 1971. Že v najstniških letih sta jo poleg znanosti zanimali tudi umetnost in duhovnost. Svojo osebno rast je razvijala skozi likovno umetnost pri kateri se je izražala predvsem z risanjem portretov. Vedno je želela upodobiti predvsem dušo oziroma trenutno čustveno stanje portretiranca. Poleg slikanja je neprestano iskala pot k sebi preko prebiranja »duhovnih« knjig in obiskovanja različnih skupin, delavnic za osebno rast.

All Products