store banner

KHD Skupina, d.o.o.

Average Ratings

Strokovnjaki družbe KHD Skupina delujemo na vseh področjih strateške organizacije in kadrovskega razvoja. Naš cilj je, usposobiti podjetja in njihove sodelavce tako, da bodo dosegali najboljše možne rezultate. Da bi to dosegli sodelujemo s strokovnjaki iz različnih področij, ki v interdisciplinarnih teamih poiščejo ustrezne rešitve, narejene po meri naših strank. Z združitvijo našega znanja in izkušenj tako ustvarjamo vedno znova unikatno paleto rešitev. Naše stranke spremljamo v vseh procesih sprememb in optimizacije, s katerimi jim pomagamo izvajati strategijo podjetja, ki vodi do željenih ciljev. Da bi lahko dosegli cilje in realizirali ustrezno strategijo podjetja, je potrebna popolna usklajenost med strukturo organizacije in sposobnostjo zaposlenih. To je pravzaprav ključ do uspeha podjetja, ki ga imenujemo “creating business excellence”, torej “ustvarjanje poslovne odličnosti”. Želimo, da so vaši sodelavci uspešni, saj bo le tako vaše podjetje sposobno ustvarjati nadpovprečne rezultate in se aktivno vključiti v boj s konkurenco. Več kot 15 – letne izkušnje na področju organizacijskega in kadrovskega razvoja so naša garancija visoke kakovosti, od svetovanja do izvedbe. ______________________________________ The KHD Group’s team of experts is offering comprehensive services in the field of strategic organizational development and HR. Our goal is to enable clients and their employees to reach superb results and targets. This is made possible by our interdisciplinary team of experts that develops solutions for the client. We combine know how and experience, thus offering a truly unique services portfolio. We support our customers when they undergo phases of change or efficiency improvement, helping them to implement their strategies and goals. In order to lead strategies and goals to success, these need to be aligned with the skills of your employees and the maturity of your organization. It is key to prosperity and we call it “Creating Business Excellence“. We want your human resource to be successful. Only then your company can achieve extraordinary performance and hold its ground against competitors. Our 15 year experience in the field of strategic organizational development and HR guarantees highest quality of service – from the consulting to implementation phase.

All Products