store banner

Zavod POTENCIAL

Average Ratings

Zavod je bil ustanovljen z namenom odkrivanja, raziskave, razvoja, krepitve in integracije človeškega potenciala ter posledično opolnomočanja posameznika in družbe kot celote.

Osrednji cilj zavoda je tako dobrobit posameznika in okolja, znotraj katerega deluje in živi ter skrb za optimalen razvoj potenciala kot celote, ki je osnova za ustvarjanje kakovosti življenja.

Zavod se želi v tem smislu povezovati s posamezniki in z organizacijami na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju ter delovati povsod, kjer se izrazi potreba ali priložnost za razvoj potenciala in izboljšanje kakovosti življenja.

All Products