store banner

ZAVOD ZA PREVENTIVO IN DIAGNOSTIKO

Average Ratings

Namen delovanja ZAVODA ZA PREVENTIVO IN DIAGNOSTIKO  je delovanje na področju preventivne medicine za potrebe posameznikov, zaposlenih v javnih in zasebnih podjetjih, športnikov in mladine.


Zavod želi delovati na področju ozaveščanja o potrebi zdravega načina življenja in o možnostih izboljšanja življenjskih pogojev s pomočjo preventivnih metod. Bolezni ter posledicam življenjskega sloga sodobnega časa se je moč zoperstaviti z uveljavljanjem miselnosti o načinu zdravega življenja, ki izvira iz pravilnega odnosa do zdravja in medčloveških odnosov.


Namen zavoda je oblikovanje samostojne, humanitarne in kulturno-izobraževalne organizacije, ki si bo prizadevala za naslednje namene in cilje:

-  druženje, izmenjava izkušenj in strokovnih informacij, ter nudenje pomoči ljudem,

-  spodbujanje širše uveljavitve pomena preventive in načinov odpravljanja vzrokov in posledic teh bolezni v vsakdanjem življenju, v skladu z dejavnostmi zavoda.


Uporabniki storitev so  posamezniki in podjetja v slopu promocije zdravja pri delu zaposlenih. Zavod se ukvarja tudi z izobraževalnimi dejavnostmi, kot je organiziranje in izvajanje predavanj, seminarjev in delavnic na področju duševnega zdravja in tako tudi preventivno prispeval k boljšemu zdravju ljudi.

V zavodu uporabljamo sodobno metodo BIORESONANČNEGA  aparata tehnologije OBERON METAPATHIA PROFESSIONAL© GR, ki združuje spoznanja biofizike in kvantne medicine za zaznavanje nepravilnosti v delovanju človeškega organizma s stopnjo njihovega razvoja (s točnostjo 79,9%) na podlagi neinvazivne uporabe električnih signalov ( 1.8- 8.2 Hz) in biološke povratne informacije med pacientom in enoto. Te odklone oz. spremembe opišemo kot povečano stopnjo entropije.

Aparatura, ki jo Zavod ZVP uporablja, je OBERON METAPATHIA PROFESSIONAL© GR, ki je  certificirana po standardu EN ISO 13485:2003 ter ustreza členu 2(a) Direktive Sveta 93 /42/ EGS o medicinskih pripomočkih.

Preventivni pregled opravlja certificirana svetovalka z desetletnimi izkušnjami METAPATHIA PROFESSIONAL© GR.

All Products